Amasya
27°C
AÇIK
İstanbul
00:00:00
Akşam vaktine kalan

TRAFİK SİGORTASI BİLGİ MERKEZİNİN TRAFİK SİGORTASINA ETKİSİ ÜZERİNE EKONOMETRİK İNCELEME

YAYINLAMA: 27 Temmuz 2022 / 15.35 | GÜNCELLEME: 28 Aralık 2023 / 20.10

Türk sigortacılık sektörü son yıllarda büyük gelişmeler göstermekle birlikte, denetim faaliyetlerinin yetersizliği ve kayıtdışılık sektörün bilinen sorunları arasında olagelmiştir. Bu durum, hukuken zorunlu ve sektörde önemli bir paya sahip olan motorlu taşıtlara ilişkin trafik sigortası için farklı değildir. Trafik sigortası branşında bu sorunları çözmek ve sektörün gelişimine katkıda bulunmak üzere, Trafik Sigortası Bilgi Merkezi (TRAMER) adı altında 2004 yılında yeni bir yapılanmaya gidilmiştir. TRAMER’in sigortacılık sektöründe prim üretimini ve trafikte kayıtlı araçların sigortalanma oranını artırması beklenmektedir. Bu çalışmada, 1995 yılının ilk çeyreği ile 2005 yılının son çeyreği arasındaki dönem için zaman serileri yöntemleri kullanılarak reel prim üretimini belirleyen etkenler incelenmiştir. Ekonometrik bulgular, beklentilere uygun olarak, trafikteki sigortalı araç sayısı ve enflasyon oranının reel prim üretimini belirleyen etkenler olduğunu ortaya koymuştur. Ancak, modele ilişkin yapılan yapısal değişiklik testleri sonucunda, TRAMER’in faaliyete geçmesinin reel prim üretimini açıklayan değişkenlerin katsayılarında herhangi bir değişikliğe neden olduğuna dair kesin bulgular elde edilememiştir. Anahtar Kelimeler: Sigorta, Motorlu Araçlara İlişkin Sigortalar, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Trafik Sigortası, Trafik Sigortası Bilgi Merkezi